Here is an example of Shona verb conjugation. We are conjugating the Shona word “-famba”.

Infinitive: kufamba

Present
ndi ndinofamba
u unofamba
a anofamba
ti tinofamba
mu munofamba
va vanofamba
Present Continuous
ndi ndiri kufamba
u uri kufamba
a ari kufamba
ti tiri kufamba
mu muri kufamba
va vari kufamba
Future
ndi ndichafamba
u uchafamba
a achafamba
ti tichafamba
mu muchafamba
va vachafamba

Imperfect
ndi ndakafamba
u akafamba
a akafamba
ti takafamba
mu makafamba
va vakafamba

Imperfect (Today)
ndi ndafamba
u afamba
a afamba
ti tafamba
mu mafamba
va vafamba

Imperative
u famba!

Where:
ndi I first person singular
u you second person singular
a he/she third person singular
ti we first person plural
mu you second person plural
va they third person plural